Anemometer

Anemometer

SWA 31E

Art.nr: 760090 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur
• Barometer


Förlängd SWA 31. En 50cm aluminiumprofil kan skruvas på änden vid behov.
Givaren SWA 31E med Swema 3000 mäter lufthastighet 0,1-10 m/s
(option 10-30m/s) och är temperaturkompenserad inom
-10...+45C°. Givaren har graderat teleskopskaft och kan enkelt dras ut till 66 cm längd. Temperatur kan mätas mellan -20...+80°C. Läs av direkt eller mät ett antal punkter för att få medelhastighet, max och min.

Flödesmätning
Vill Du veta flödet i l/s eller m3/h så kan Du enkelt lägga in ventilationskanalens dimensioner, diameter, bredd och höjd eller area. Det flesta standardmått väljer du direkt. Rätt K2-faktor enligt (T22:1998) används automatiskt och korrigering görs. Vald K2-faktor redovisas vid protokollutskrift så att mätningen blir godkänd.

Autosampling
Vill Du mäta vid t.ex. ett intagsgaller använder Du autosampling. Ställ in tidskonstanten ned till 0.25 sekunder och Du får 4 mätningar/sekund. Tack vare den korta mättiden får du säkra värden: medel, standardavikelse, max och min beräknas automatiskt.
Mata in höjd och bredd på gallret så får Du flödet i l/s eller m3/h.

Dragskåpsmätning
Ställbar snabb tidskonstant och god mätosäkerhet gör att SWA 31E passar dragskåpsmätningar enligt EN 14175:3-4.

Mätområde:
Lufthastighet: 0,1... 30m/s vid -10...+45°C
Temperatur: -20...+80°C

Mätosäkerhet:
Luftflöde:
±0,03 m/s vid 0,10...0,4 m/s
±0,04 m/s vid 0,10...1,33 m/s
±3% av avläst värde vid 1,33...30 m/s
Vid 23 ± 3°C

±0,05 m/s vid 0,1...1,10 m/s
±4,5% avläst värde vid 1,10...30 m/s
Vid -10...+45°C

Temperatur:
± 0,3°C Vid 23°C
± 1,0°C Vid -20...+80°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Ø 8...10 mm
Längd 66cm + 50cm förlängning

Kalibrering var 12e månad
Swema AB, Org.nr. 556052-5551