Ljudmätare

Ljudmätare mäter ljudnivån eller ljudtrycksnivå i decibel (dB). Ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket som anges i decibel (dB). En ökning i bullernivå på 3 dB är en fördubbling av ljudtrycket men ger en knappt hörbar förändring, medan en skillnad på ca 10 dB upplever vi som en fördubbling av ljudet.

Frekvensen har också betydelse för hur vi uppfattar ljudstyrkan och därför används en vägning av olika frekvenser för att på ett bättre sätt mäta vad örat uppfattar. Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A-filter som efterliknar det mänskliga örat och C-filter som viktar lågfrekvent buller högre än dBA

Bullerskydd är ett prioriterat område för bostäder. Enligt Boverket skall hänsyn även tas till buller som domineras av låga frekvenser. Buller från installationer, t ex fläktbuller, kan vara mycket besvärande vid låga frekvenser trots att kraven, angivna i dB(A), är uppfyllda. För vissa utrymmen i bostäder har därför införts ett nytt krav på viss högsta ljudnivå mätt med C-filter. Detta mått undertrycker inte låga frekvenser så mycket som A-filter gör. Ljudmätning från ett ventilationssystem bör därför ske med en mätare som både mäter i dB(A) och dB(C). Med våra instrument kan vi kontrollera att vi inte överskrider de högsta ljudtrycksnivå – 30dB i sovrum, vilorum samt rum avsett för undervisning i skolor.

Med ljud- och bullermätare kan de utmätta värdena jämföras mot gällande riktvärden för att kunna rapportera eventuella överskridande och lämpliga åtgärder. Med våra ljudinstrument kan vi utföra loggningar under korta eller långa tidsperioder


Swema AB, Org.nr. 556052-5551