Ljudlogger

Ljudlogger

HD 2110L

Art.nr: 588113 [Se större]
Pris: 34119:-
• Klass 1
• 23...140 dB


HD 2110L är ett klass 1 precisionsinstrument för ljudanalys i allmän miljö och laboratoriemiljö.
Fem storheter kan väljas för loggning och direkt visning på displayen.
Spektralanalysen kan utföras i realtid.
Möjligheten att logga och analysera värden på en PC, underlättar ljudanalys. HD 2110L går att välja med flera olika tillbehör och utrustningsnivåer efter behov.

Manual HD 2110L(Engelsk)


Mätområde:
Ljudnivå: 23...140dBA
110dB dynamiskt mätområde
Frekvens: Oktavband 16Hz... 16kHz (enligt IEC61260;1997)
Filter: A, C, Z

Mätosäkerhet:
HD 2110L uppfyller följande normer:
IEC 61672:2002-5 Class 1 Group X
IEC 60651:2001-10 Class 1
IEC 60804:2000-10 Class 1
IEC 61260:1995-8 Class 1 + Amendment 1:2001-09
ANSI S1.4:1983 Type 1
ANSI S1.11:1986 Order 3 Type 1-D Optional Range

Övrigt:
8Mb minne: Ca 77h loggning 8ggr/s av 1 parametrar eller ca 96h loggning var 5 s av 5 parametrar.
Batteri: 4st AA 1,5V
Analog utsignal: Ø2,5mm mono jack, 10mV/dB
USB anslutning
Display: Grafisk 128x64 pixlar
Storlek: 445x100x50mm
Vikt: 740g
Kapsling: IP64, dammtät, tät mot vattenstrilning
Inkluderar: Väska, dataprogrammet (Noise studio) och USB kabel medföljer.
Som standard levereras HD 2010L med Oktavbandsanalys,
Tillval: Kalibrator
1/3 oktavband
Efterklangstid
(begär pris)

Beskrivning:
Visning av fem parametrar T.ex. kan "Ljudtrycksnivån" (LFp), "Ekvivalent ljudtrycksnivå" (Leq) och "Maximal ljudtrycksnivå" (LFmx) visas enligt Boverkets ByggRegler (BBR). Alternativt kan man mäta "Daglig bullerexponeringsnivå" (LEX,8h) (Dose,d), "Maximal ljudtrycksnivå" (LpAFmax) (LFmx) och "Impulstoppvärde" (LpCpeak) (Lpkmx) för att få mätvärden omnämnt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller ”AFS 2005-16”

Exempel på parametrar som går att mäta:
LE A-vägd beräknad ljudexponeringsnivå (SEL)
Leq Z, C & A Ekvivalent ljudnivå under viss tid (ex 24h)
LFmx Z, C & A Snabb maximal ljudtrycksnivå
Limx Z, C & A Impuls maximal ljudtrycksnivå
Lpk Z & C Momentan Peak-nivå, dB Z eller C
Lpkmx Z & C Maximal Peak-nivå
Leq1 Z, C & A Momentan ekvivalent ljudnivå, dB Z, C eller A
LFp Z, C & A Snabb ljudtrycksnivå
LSp Z, C & A Långsam ljudtrycksnivå
Lip Z, C & A Impuls ljudtrycksnivå
LSmx Z, C & A SLOWSnabb maximal ljudtrycksnivå
LSmn Z, C & A Långsam minimal ljudtrycksnivå
Limn Z, C & A Impuls minimal ljudtrycksnivå
Lep,d A Daglig ljudexponeringsnivå, A-vägd (ECC/86/188)
Dose A-vägd dos
Dose, d A Daglig A-vägd dos

Det går även att göra en full statistisk analys med beräkningar av procentuella nivåer från L1 till L99.
Oktavbandsanalys kan påvisa lågfrekvent buller, visst infraljud & visst ultraljud.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551