Ljudlogger

Ljudlogger

HD 2110L

Art.nr: 588113 [Se större]
• Klass 1
• 23...140 dB


HD2110L är ett klass 1 precisionsinstrument för ljudanalys i allmän och laboratoriemiljö (IEC 60651 och IEC 60804).

Fem (5) storheter kan väljas för direkt visning på displayen, vilket gör att du snabbt och enkelt kan få fram korrekta mätresultat. T.ex. kan "Ljudtrycksnivån" (LFp), "Ekvivalent ljudtrycksnivå" (Leq) och "Maximal ljudtrycksnivå" (LFmx) visas enligt Boverkets ByggRegler (BBR).
Alternativt kan man mäta "Daglig bullerexponeringsnivå" (LEX,8h) (Dose,d), "Maximal ljudtrycksnivå" (LpAFmax) (LFmx) och "Impulstoppvärde" (LpCpeak) (Lpkmx) för att få mätvärden omnämnt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller ”AFS 2005:16”
"Mer info om ljudmätning"

Man kan logga fem parametrar samtidigt och spektralanalysen kan utföras i realtid.

Exempel på parametrar som går att mäta:
LE A-vägd beräknad ljudexponeringsnivå (SEL)
Leq Z, C & A Ekvivalent ljudnivå under viss tid (ex 24h)
LFmx Z, C & A Snabb maximal ljudtrycksnivå
Limx Z, C & A Impuls maximal ljudtrycksnivå
Lpk Z & C Momentan Peak-nivå, dB Z eller C
Lpkmx Z & C Maximal Peak-nivå
Leq1 Z, C & A Momentan ekvivalent ljudnivå, dB Z, C eller A
LFp Z, C & A Snabb ljudtrycksnivå
LSp Z, C & A Långsam ljudtrycksnivå
Lip Z, C & A Impuls ljudtrycksnivå
LSmx Z, C & A SLOWSnabb maximal ljudtrycksnivå
LSmn Z, C & A Långsam minimal ljudtrycksnivå
Limn Z, C & A Impuls minimal ljudtrycksnivå
Lep,d A Daglig ljudexponeringsnivå, A-vägd (ECC/86/188)
Dose A-vägd dos
Dose, d A Daglig A-vägd dos

Den stora displayen och möjligheten att logga och analysera värden på en PC, underlättar ljudanalysen. HD 2110L går att välja med flera olika tillbehör och utrustningsnivåer för att enkelt kunna anpassas till dina egna behov.

HD 2110L är utrustad med 8MB minne och "Data Logger" dvs att man kan logga mätvärden i instrumentet. Det går även att göra en full statistisk analys med beräkningar av procentuella nivåer från L1 till L99.
Väska, data programmet (Noise studio) och USB kabel medföljer.
Som standard levereras HD 2010L med Oktavband, 1/3 oktavband finns som extra option (6 085 kr). Detta gör att man även kan mäta lågfrekvent buller, visst infraljud & visst ultraljud.
HD 2110L går även att beställas med beräkning av efterklangstid (9 052 kr).

HD 2110L uppfyller följande normer:
IEC 61672:2002-5 Class 1 Group X
IEC 60651:2001-10 Class 1
IEC 60804:2000-10 Class 1
IEC 61260:1995-8 Class 1 + Amendment 1:2001-09
ANSI S1.4:1983 Type 1
ANSI S1.11:1986 Order 3 Type 1-D Optional RangeManual HD 2110L(Engelsk)


Mätområde: 23...140dBA, Oktavband 16Hz... 16kHz (enligt IEC61260;1997)
110dB dynamiskt mätområde
8Mb minne: Ca 77h loggning 8ggr/s av 1 parametrar eller ca 96h loggning var 5 s av 5 parametrar.
Batteri: 4st AA 1,5V
Analog utsignal: Ø2,5mm mono jack, 10mV/dB
USB anslutning
Display: Grafisk 128x64 pixlar
Storlek: 445x100x50mm
Vikt: 740g
Kapsling: IP64, dammtät, tät mot vattenstrilning
Swema AB, Org.nr. 556052-5551