Kurs Termografi nivå 1

Kurs Termografi nivå 1

Kurs Termografi nivå 1

Art.nr: 761704
Kontakta oss
för mer
information
Kursbeskrivning:
ITC, Infrared Training Center är världsledande inom utbildning i termografi med kursarrangemang världen över.

Kursen hålls i ett av Sveriges största testlabb för termografi Täby utanför Stockholm. Labmiljön ger möjlighet praktiska övningar som är mycket verklighetstrogna.

Kursdatum
På förfrågan

Mål
Kursen förbereder dig för kvalificering till kategori 1-certifierad termograför. Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt att identifiera möjliga felkällor. Du kommer att kunna göra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av inspektionen.

Beskrivning
Efter en kort introduktion till termografi genomför vi praktiska övningar. Teoriavsnitten om värme och infraröd teknik ger dig den grundläggande kunskap som krävs för att använda värmekamera på fältet och känna igen och tolka värmemönster. Vi fokuserar kraftigt på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflexionsförmåga på mätresultaten. Du kommer att praktisera mätningen med riktig labbutrustning och du kommer också att lära dig hur och när du ska använda kvalitativ och kvantitativ termografi. En kort introduktion i inspektionsrutiner och rapporteringsriktlinjer avslutar föreläsningen. Nu är du väl förberedd för att skapa en kort fallstudie som du ska presentera för klassen. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor och termogramanalys. Klassen arbetar med övningar och våra instruktörer använder bilder, skisser och enkla diagram som illustrerar de teoretiska delarna på ett beskrivande sätt.

Förkunskapskrav
Om du vill delta i en Nivå 1-kurs i termografi ska du kunna grunderna för hur en värmekamera fungerar.

Utbildningsbevis
Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett certifikat om överensstämmelse med certifieringskraven.

Termograför Elanläggning
|TCs nivå 1 kurs uppfyller kraven på en termografiutbildning enligt SBF 1301 :1 punkt 4.3. Deltagaren har därmed möjlighet att certifieras som eltermograför av SBSC, förutsatt att han/hon uppfyller de övriga kraven enligt SBF 1301:1.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som använder termografi i sitt arbete. Den är lämplig både för nybörjare och för dem som arbetat ett tag med värmekameran. Fallgroparna är många, men behärskas bäst av den som kan mest!

Kursinnehåll:
Värmelära
Värmeöverföring
Värmestrålning
Elektromagnetiska spektra

Mätteknik
Undvika fallgropar
Analysering och tolkning av bilder
Påverkan från omgivningen
Värmekamerans specifikationer

Användning av värmekameran
Utnyttja värmekamerans kapacitet
Mätområden och dynamiken
Optisk fokusering
Säkerhet

Olika användningsområden
El
Bygg
Mekanik

Rapportering
Programvara
Rapportskrivning


Kurslängd
4 dagar

Swema AB, Org.nr. 556052-5551