Koldioxidlogger

Koldioxidlogger

LogSo koldioxidlogger

Art.nr: LogSo -
Airtest 4
Pris: 7390:-
Inkl. svenskt
PC-program
Airtest 4 koldioxidmätare kopplas till LogSo Combi via Combikabel-Airtest.
Välj en av två LogSo Combi modeller.
Loggningen utläses i LogSo programmet.

LogSo är en serie dataloggrar för bl.a. lufttemperatur, luftfuktighet, koldioxid, energianalys och universal för V och mA.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551