Koldioxidinstrument med pump

Koldioxidinstrument med pump

SwemaCO2

Art.nr: 770100 [Se större]
• Snabb
• Exakt
• Inbyggd pump
• Handhållen
• Laddbar


Swemas noggrannaste koldioxidinstrument. Mätningen görs exakt på det ställe man önskar. Via en slang pumpar den inbyggda pumpen luften direkt in i givaren vilket också ger kortast möjliga svarstid.
Barometern kompenserar koldioxidvärdet för lufttrycket.
Det handhållna Instrumentet kan även visa medelvärde, logga och spara. Tillsammans med SwemaTerminal 3 kan loggade värden visas i graf.

Manual

Mätområde:
CO2: 0...5000 ppm
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet:
Gäller 1 minuter efter start:
CO2: ±35 ppm ± 3,7 % avläst värde
Barometer:± 3,5 hPa

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande luft.
Vid relativ luftfuktighet mindre än 80 %, vid 0...35°C,
Vid relativ luftfuktighet mindre än 70 % vid 35...50°C, icke aggressiva gaser

Samplingsintervall:
CO2: 16 sekunder
Barometer: varje halvsekund

Visningsintervall:
CO2: 16 sekunder för det mätta värdet.
Två prognosvärden däremellan. När * visas är det ett prognostiserat värde. Vid stabilt förhållande blir prognosvärdet samma som mätvärdet.
Barometer: varje halvsekund

Loggintervall:
16 sekunder - 2 timmar. Pumpen kan väljas på eller av. Om på slår den på 30 sekunder innan mätvärdet tas.

Minne:
50 serier av mätningar, totalt max 15.700 mätpar. (Koldioxid och lufttryck är ett mätpar)

PC-kommunikation:
USB-kontakt

Litium-jon batteri:
Drifttid nästan en vecka utan pump och utan displaybelysning på en laddning. (150 timmar, 24 timmar med pump och displaybelysning)

Innehåll:
Instrument, USB-laddare (770870) och USB-kabel (764430)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551