Koldioxidlogger

Koldioxidlogger

Koldioxidlogger CDL

Art.nr: 571255
• CO2, temperatur och %RF i display
• Inklusive PC-program (eng)
• Visar kvalitén: Good, poor, bad
• För skolor, konferens och kontor


Koldioxidmätare med tydlig display som mäter koldioxidhalt, lufttemperatur (°C, °F) och relativ fukt (%RF). Datum och tid på display och för loggningen. Överföring av loggdata till PC sker via USB-kontakten och hanteras i ett enkelt program som medföljer instrumentet.

CDL 210 ManualMätområde: 0...2000ppm,
-10...+60°C, %RF 5-95%
Upplösning: 1ppm
Noggrannhet: 0...2000ppm:
±75ppm ±5%värde,
±0,6°C, RF± 3% (10-90%)
Indikation:Luftfuktighet
Givare: CO2 engine K22-OC
Minne: 16000 värden/
5333 mätserier (°C + %RF + CO2)
Mätintervall: 1s...4:59:59
Strömförsörjning: 220V AC adapter.
Mått: 120x100x110 mm
Kalibrering till bakgrundsnivå utförs av användaren.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551