Kalibrering och service

Kalibrering och service

Service

[Se större]
Vi ser om dina instrument, givare och logger
Vi uppgraderar gratis ditt Swema-instrument till senaste programvara.
Snabb service och hög kvalité tack vare att Swema har konstruktion, produktion och service under samma tak. Oftast tar det 3-5 arbetsdagar för en justering och kalibrering. Transporttid tillkommer. Självklart kalibrerar vi mot spårbara normaler!

Tel. 08-94 00 99
service@swema.se
Swema utför spårbara kalibreringar av:
Lufthastighet: 0,07...30 m/s
Luftflöde: 1...1300 l/s
Differenstryck luft: 0...13.000 Pa
Fukt: 5...95% relativ fukt vid 0...60°C
Fukt: 0,5% relativ fukt vid rumstemperatur
Temperatur: -18...200°C
IR-temperatur: 8...200°C
Koldioxid: 0, 1610 ppm
Ljud på förfrågan


Skickas till:
Swema, Service
Pepparv. 27
123 56 Farsta
Använd spårbar frakt med utkörning med kolli-id så kommer det fram.

Ladda ned och fyll i beställningsformuläret direkt i datorn, skriv därefter ut och skicka in tillsammans med ditt instrument. Använd gärna begreppen nedan för att undvika missförstånd.

Beställningsformulär Prislista

Justering och kalibrering:
Justering av instrumentet och därefter kalibrering med certifikat.

Kalibrering före justering:
Tilläggsbeställning. Certifikat för att se vad instrumentet visade när det kom till Swema.

Kalibrering utan justering:
Beställs när ni vill ha ett certifikat och instrumentet inte får justeras.

Reparation:
Beskriv felet så noggrant som möjligt.


Justering eller kalibrering?

Skillnaden mellan justering och kalibrering är något som lätt kan missuppfattas.
Justering är att ändra det avlästa värdet så att instrumentet visar så korrekt som möjligt.
Kalibrering är jämförelse med en annan mätutrustning med liten mätosäkerhet, tex en luftflödesrigg. Avvikelserna vid olika värden presenteras i en tabell på ett kalibreringscertifikat.
För våra egentillverkade instrument gör vi först en justering och därefter en kalibrering med kalibreringscertifikat om inget annat begärts. För andra märken utförs endast kalibrering. Bifoga en tydlig beställning för att undvika missförstånd.

Hyr till reducerat pris!
Om du inte kan vara utan ditt instrument under service eller kalibrering kan du alltid hyra ett instrument till reducerat pris.

Rekommenderade kalibreringsintervaller
Swema 3000 5 år
Swema 3000md/mdH+ 1 år
SwemaFlow 6 mån
Temperatur 2 år
SWA14, SWA315, T14 givare 1 år
Swema AB, Org.nr. 556052-5551