Inspektionskamera, endoskop, tachometer

Inspektionskamera och endoskop inspekterar i dolda kanaler, väggar och andra utrymmen. Inspektionskamera används för ventilationskanaler, skorstenar, avloppsrör, mm. Inspelning och lagring av bilder kan göras med nästan alla modeller. Endoskop kräver endast en liten öppning. Tachometer används för varvtalsmätning av tex. fläktar.









Swema AB, Org.nr. 556052-5551