IR termometer

IR termometer

TempSo 3

Art.nr: 442161
Pris: 1350:-
Kal.cert.
23...200°C
600:-
TempSo 3 mäter IR-strålning (Infraröd) från en yta och visar yttemperatur beröringsfritt. Till hjälp att sikta har TempSo 3 ett en-punkts lasersikte som visar mitten av mätytan. Mätytans diameter är en 20-del av avståndet. Mätning på objekt så små som 13mm på ett avstånd av 140mm och lägre. Precisionoptik i glas.

Applikationer
Med IR-instrument är det lätt att hitta dålig isolering och köldbryggor i hus, varmgång i motorer och lager, överslag eller läckage på maskiner och elektriska installationer. Andra exempel är elkomponenter, asfaltsläggning, värmeväxlare, ventilationstemperaturer, svetsmembran, temperaturdifferensen på rörförgreningar (se till att instrumentets mätyta stämmer överens med diametern på röret). Yttemperatur på mat och andra lagrade produkter samt scanning över en yta för att få fram en värmeprofil. Med värmekamera får man en yttemperaturbild.

Manual TempSo 3


Mätområde:
Temperatur: -32...530°C

Mätosäkerhet:
Temperatur: ±1% avläst värde eller ±1°C från 0...530°C
±1°C ±0.07°C/°C vid 0...-32°C (störst gäller)

Övrigt:
Optisk upplösning: Mätytans diameter är en 20-del av avståndet
Upplösning: 0,1°C
Svarstid: 300ms
Instrumentets arbetstemperatur: 0...50°C
IR-strålning: 8...14mikrometer
Emmisionsfaktor: 0,100-1,000
Mätning: Min/Max/Scan/Hold/Offset/
°C/°F
Displaybelysning: Ja
Alarm: Hög / Lågt Display/Ljud
Laser: <1mW Laser Class IIa,
9mm offset
Vikt: 150 g
Dimension: 190x38x45 mm
Batteri: 9V AA Alkaline
Batteritid: 20 timmar med 50% laser/belysning
Kalibreras hos Swema med 2 års intervall
Swema AB, Org.nr. 556052-5551