IR termometer

IR termometer

TempSo 2B

Art.nr: 442166 [Se större]
TempSo 2 mäter IR-strålning (Infraröd) från en yta och visar yt-temperatur beröringsfritt. Till hjälp har TempSo 2 ett en-punkts lasersikte som visar mitten av mätytan. Mätytans diameter är en 12-del av avståndet. Termoelementingång typ K (Termoelement ingår ej). Kan låsas (Lock-mode) för kontinuerlig mätning.

Applikationer

Med IR-instrument är det lätt att hitta dålig isolering och köldbryggor i hus, varmgång i motorer och lager, överslag eller läckage på maskiner och elektriska installationer. Andra exempel är elkomponenter, asfaltsläggning, värmeväxlare, ventilationstemperaturer, svetsmembran, temperaturdifferensen på rörförgreningar (se till att instrumentets mätyta stämmer överens med diametern på röret). Yt-temperatur på mat och andra lagrade produkter samt scanning över en yta för att få fram en värmeprofil. Man kan få en bild av ytans temperatur med en värmekamera.Temperatur IR: -60...+500°C
Temperatur typ K: -64...+1400°C
Noggrannhet IR: ±2% eller 2°C (störst gäller)
Noggrannhet typ K: ±1% eller 1°C (störst gäller)
Optisk upplösning: 12;1
Upplösning: 0,1°C
Svarstid: 0,5s
Instrumentets arbetstemperatur: 0...50°C
IR-strålning: 6...14mikrometer
Emmisionsfaktor: 0,10-1,00
Mätning: Hold/Max/Min/Dif/Avg/Lock/
°C/°F
Displaybelysning: Ja
Alarm: Display/Ljud
Laser: Ja
Vikt: 186 g
Dimension: 141x134x42 mm
Batteri: 2x1,5V AAA
Batteritid: ca 180 timmar
Kalibreras hos Swema med 2 års intervall
Swema AB, Org.nr. 556052-5551