IR termometer, IR mätare

IR termometer, IR-instrument, IR-mätare eller IR-pistol som den också kallas mäter yttemperatur. IR-pistolen är en typ av temperaturinstrument. En IR termometer tar in den infraröda strålningen från en yta och omvandlar den till en temperatur. Med en förminskande optik förminskar en IR termometer mätytan. T.ex ger optiken 20:1 en mindre, mer fokuserad mätyta på ett visst avstånd jämfört med t.ex.11:1. Lasern är bara ett riktmedel och mätytan är alltid större än en enskild laserpunkt. En värmekamera är en avancerad typ av IR-mätare som kan visa en värmebild av det man mäter på. Swema erbjuder också temperaturmätare och temperaturlogger.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551