Mappning

Mappning

Mappning

Art.nr: 859 Map
Mappning av temperatur och luftfuktighet
Har du koll på relativ fukt och temperatur?
Nu är det rätt tid att utföra din mappning!

Mappning i allmänt
Temperatur och luftfuktighet som är utanför specifikation kan orsaka kostsamma skador på produktionsmaterial och på slutprodukten. Du kan tänka dig att detta är mycket angeläget för ex. läkemedelsföretag och livsmedelsproducenter.
De offentliga reglerande organisationerna, ex. FDA (Food and Drug Administration) och WHO (World Health Organization), kräver att livsmedel och läkemedelsprodukter ska lagras och / eller produceras under lämpliga förhållanden.
Temperatur och fuktighet är mycket viktiga faktorer för att materialet ska behålla sin identitet, styrka, kvalitet och renhet.
Det bästa sättet att kontrollera ett rum för skillnader i °C och %RF är att göra en kartläggning, en s.k. mappning. En mappning görs genom att dataloggrar placeras på strategiska platser i rummet och noggrant övervakar de olika parametrar. Beroende på rummets utseende kan varma och kalla punkter och områden uppstå. Mappning ger en samlad bild av rummets homogeniteten över en bestämd tid gällande temperatur och / eller luftfuktighet. Baserat på resultatet av mappningen kan det slutliga övervakningssystemet installeras.

Att utföra en mappning
Beroende på rummets storlek och ev intern / extern påverkan görs en strategisk kartläggning och lämpliga mätpunkter väljs.

Små rum: För kammare eller rum med dimensionerna 5 x 2 x 5m (LxBxH) eller mindre krävs minst 9 mätpunkter. Varje hörn och en punkt i rummets mitt kartläggs.
Större rum: För lager/höglager måste givarna placeras enligt ett diagram, ett rutnät.
Horisontellt bör varje hyllrad ha minst en kartlagd mätpunkt. I djupled placeras en givare på varje 10..15m avstånd.
För en lagerhylla högre än 10m mellan lägsta och högsta hyllplanet rekommenderas att flera nivåer mäts med ett vertikalt avstånd på 4..6m.

Förutom de strukturerade mätpunkterna beskrivet ovan måste även de interna och externa påverkningarna från ex. fönster, lastkajer, dörrar eller ventilationsanläggning noteras.
Glöm inte att också placera en datalogger utomhus för att även övervaka utomhusklimatet. Det varierande utomhusklimatet över säsongerna har en direkt effekt på ventilationssystemet och därmed även på temperaturen och luftfuktigheten inomhus. Beroende på detta bör mappning utföras under de olika säsongerna.
En loggningsintervall på 10 min har visat sig ge tillräcklig upplösning för att analysera datan.
Innan du monterar dina dataloggrar, se till att enheterna har acklimatiserats i samma miljö som ska mappas i minst 2 timmar, gärna längre.
En mappning bör ske under minst 2 veckor och under normala arbetsförhållanden.

Dataloggrar från Rotronic
Rotronic levererar dataloggrar med en rad funktioner för att du ska lyckas med din mappning. Rotronic erbjuder för alla produkter ett kalibreringscertifikat spårbart till angiva referenser och arbetsnormaler.
Alla Rotronic dataloggrar har inställbar loggningsintervall, långtidsstabila givare och stor minneskapacitet.
Rotronic erbjuder också en rad olika möjligheter till nätverksuppkoppling via RS485, USB, LAN & WLAN (trådlöst). Med upp till 100m förlängningskabel mellan datalogger och givare är det möjligt att mäta avsides belägna punkter i rummet.

Rotronic dataloggrar HL/TL-1D, HL-20, HL-NT är samtliga kompatibla med FDA 21 CFR Part 11 & GAMP 4:
HL-1D, relativ fukt och temperatur, 0...100%RF ±3,0%RF, -20...70°C ±0,3°C, minne 32,000 mätvärden
TL-1D, temperatur, -20...70°C ±0,3°C, minne 32,000 mätvärden
HL-20, relativ fukt och temperatur, 0...100%RF ±0,8%RF, -10...60°C ±0,3°C, minne 40,000 mätvärden
HL-NTx-DP, relativ fukt och temperatur, 0...100%RF ±0,8%RF, -100...200°C ±0,1°C, 1...7 utbytbara givare, minne 6,000,000 mätvärden
HL-RC-B, relativ fukt och temperatur, 0...100%RF ±0,8%RF, -100...200°C ±0,1°C,utbytbar givare, minne <175,000 mätpar
HL-RC-T, temperatur, ±0,2°C, inbyggd eller 30cm alt. 100cm extern givare, minne 300,000 mätvärden

Hyra logger
Du kan även hyra loggrar från Swema till din mappning. Vi konfigurera loggern så att det bara är att starta på plats med en knapptryckning. Efter loggningen tömmer vi den och skickar en rapport med graf i pdf, samt rådata i excel.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551