Luftfuktighet & temperatur

Luftfuktighet & temperatur

HC2A-WIN-USB

Art.nr: 859554 [Se större]
• Komplett paket
• Hög noggrannhet


HygroClip2 HC2A-WIN-USB är ett komplett paket med givare, 2,8 m kabel (USB till PC) & programvara. Genom att ansluta givaren till USB-porten i datorn är det möjligt att mäta och logga relativ fukt & temperatur. De loggade värderna kan ses i tabellform och diagram, de loggade mätvärderna kan sedan sparas på datorn. I dataprogramet finns det möjlighet att göra psykometriska beräkningar som tex daggpunkt, vatteninnehåll osv. Det går även att sätta olika larmnivåer.

Innehåll:
HC2A-S, Relativ fukt & temperaurgivare, art.859550
AC3001, PC kabel USB 2,8 m, art.859466
HW4-E, programvara för PC, art.859479

Mätområde:
Luftfuktighet: 0...100 %RF
Temperatur: -40…85 °C

Mätosäkerhet:
Luftfuktighet: ±0,8 %RF
Temperatur: ±0,1 °C
Mätosäkerhet: Vid 10...30 °C

Övrigt:
PC-anslutning: USB
Kabel: 2,8 m
Programvara: HW4
Swema AB, Org.nr. 556052-5551