Fuktgivare Transmitter, högsta noggrannheten

Fuktgivare Transmitter, högsta noggrannheten

Rotronic HF5

Art.nr: 859
HF5-serien [Se större]
• Relativ fukt och temperatur
• Dagg/frostpunktsberäkning
• Utbytbar fuktgivare
• Låg- alt. högspänning
• Analog el digital utsignal


HF5 är en serie transmittrar för luftfuktighet med olika elektriska inkopplingar beroende på modell. Till HF5-transmittrar kopplas en utbytbar HC2 fuktgivare eller en HC2-LDP-givare för daggpunktsmätning. Med utbytbar givare säkerställs att systemet inte behöver stängas ned vid till exempel kalibrering. HF5-serien erbjuder programmerbar utsignal för många olika psykrometriska värden och mätområden. Med HW 4 finns även sensordiagnostik med digitalt larm och automatisk kompensation om givaren avviker från definierade gränser. HF5 finns för vägg- eller kanalmontage, levereras med eller utan display.
HF52 2-tråd, HF53 3-tråd, HF54 4-tråds och galvaniskt separerad, HF56 4-tråds inkoppling, galvaniskt separerad med 110-240 VAC matning. Swemas olika artikelnummer finns i en tabell i Tekniska data.

Produktblad HF5 serien
Mätområde / Mätosäkerhet
Luftfuktighet: 0...100 %RF / ±0,8 %RF (10...30 °C) (beroende på givare)
Temperatur: -100...+200 °C / ±0,1 °C (beroende på givare)
Långtidstabilitet:<1 %RF/år
Analog utsignal: 0(4)-20 mA, 0..1/5/10 V (skalbart)
Digital utsignal: RS-485, Ethernet (LAN)
Matning:10...28 VDC (HF520)
18...40 VDC / 13...28 VAC (HF53x)
9...36 VDC / 7...24 VAC (HF54x)
100...240 VAC (HF56x)
Övrigt:Kalkylering av dagg- och frostpunkt
USB serviceanslutning
Kapsling IP65

Artikelnummer, Modell/variant ( utsignal och därmed artikelnummer ändras genom omprogrammering och ombygling):

HF52x med 2-tråds inkoppling
859663, HF520-WB-1XX1XX 4-20mA, vägg, 0-100%RF, 0-50 °C, display
859666, HF520-DB-1XX2XX 4-20mA, kanal, 0-100%RF, 0-50 °C, display

HF53x med 3-tråds inkoppling
859662, HF532-WB-1XD1XX 4-20mA, vägg, 0-100%RF, 0-50 °C, display
859661, HF532-DB-1XX1XX 4-20mA, kanal, 0-100%RF, 0-50 °C, display
859668, HF532-DB-1XD1XX, 4-20mA, kanal, 0-100%RF, 0-50 °C, display
859664, HF535-WB-1XD1XX, 0-10V, vägg, 0-100%RF, 0-50 °C, display
859670, HF535-WB-1XDLXX, 0-10V, vägg, 0-100%RF, 0-50 °C, display, Ethernet RJ45 & RS485
859718, HF532-DG-1XX21X, 4-20mA, kanal, 0-20 g/kg Mixing ratio (R), 0-50 °C, display

HF54x med 4-tråds inkoppling, galvaniskt separerad

HF56x högspänning 100...240 VAC, 4-tråds inkoppling, galvaniskt separerad i HF 8 hus
859672, HF562-WB-A3D1XX, 4-20mA, vägg, 0-100%RF, 0-100 °C, display
869665, HF565-WB-1XD1XX, 0-10V, vägg, 0-100%RF, 0-50 °C, display
Swema AB, Org.nr. 556052-5551