Fuktgivare Transmitter, högsta noggrannheten

Fuktgivare Transmitter, högsta noggrannheten

Rotronic HF5

Art.nr: 859
HF5-serien [Se större]
• Relativ fukt och temperatur
• Dagg/frostpunktsberäkning
• Utbytbar fuktgivare
• Låg- alt. högspänning
• Analog el digital utsignal
• Ethernet (LAN)
• RS-485 (ASCII, Modbus)


HF5-serien har en utbytbar HC2-givare med Airchchip3000 teknik för luftfuktighet och temperatur, alt HC2-LDP för daggpunktsmätning. Upp till 2000 mätvärden lagras i givaren. Mätområde, skalning och nedladdning av data görs med Rotronic HW4 programvara. HF5-serien har unik möjlighet att erbjuda alla typer av psykrometriska kalkylationer med en analog utsignal. Sensordiagnostik med digitalt larm och automatisk kompensation om givaren avviker från definierade parametrar. HF5 finns för vägg eller kanalmontage, levereras med eller utan display och bakgrundsbelysning.



Modell/variant:
HF520 med 2-tråds inkoppling
HF53x med 3-tråds inkoppling
HF54x med 4-tråds inkoppling, galvaniskt separerad
HF56x högspänning VAC, 4-tråds inkoppling, galvaniskt separerad

Produktblad HF5 serien




Mätområde / Mätosäkerhet
Luftfuktighet: 0...100 %RF / ±0,8 %RF (10...30 °C) (beroende på givare)
Temperatur: -100...+200 °C / ±0,1 °C (beroende på givare)
Långtidstabilitet:<1 %RF/år
Analog utsignal: 0(4)-20 mA, 0..1/5/10 V (skalbart)
Digital utsignal: RS-485 (Modbus, ASCII), Ethernet (LAN)
Matning:10...28 VDC (HF520)
18...40 VDC / 13...28 VAC (HF53x)
9...36 VDC / 7...24 VAC (HF54x)
100...240 VAC (HF56x)
Övrigt:Kalkylering av dagg och frostpunkt
USB serviceanslutning
Dataminne 2000 punkter
Kapsling IP65




Swema AB, Org.nr. 556052-5551