Renrumspanel, fukt, temperatur och difftryck

Renrumspanel, fukt, temperatur och difftryck

Rotronic CRP5

Art.nr: 859
CRP5-serien [Se större]
Pris: från 26334:-
• Mäter difftryck, luftfukt och temperatur
• Utformad speciellt för renrum
• Löstagbar fukt-och temperaturgivare för enklare justering och rengöring
• FDA och GAMP-kompatibel
• Digital kommunikation via Ethernet RJ45 och/eller MODBUS TCP/RTU
• Analoga in-och utsignaler, fritt konfigurerbart
• Glasfrontpanel, mycket motståndskraftig mot kemikalier
• Optisk manöverelement för drift med skyddshandskar


Renrumspanelen, som är försedd med en membransensor för differenstrycksmätning, är en högklassig produkt. Validerad i enlighet med GMP-direktiven, och med sin väl genomtänkta design, är CRP5 optimerad för applikationer inom laboratorier och renrum. Optiska knappar, och magnetmonterad, löstagbar HC2-CRP luftfuktighet- och temperaturgivare tillåter effektiv och ändamålsenlig rengöring. Upp till 6 mätvärden och meddelanden kan visas på panelens grafiska färgskärm. Färgerna på displayen kan justeras individuellt. Larm, som fel, överstigande gränsvärden och varningar visas på CRP5-displayen och kan även sändas digitalt via MODBUS, Ethernet, eller driva reläer. Tack vare sina analoga och digitala kommunikationsmöjligheter är CRP5 mycket lätt att integrera i alla övervakningssystem. Med dess omfattande funktionsmöjligheter tillåts CRP5 konfigureras perfekt för varje applikation. CRP5 är utmärkande på marknaden genom sin hårda frontplåt i glas och med avtagbar fuktsensor.

Tillämpningar:
Rotronic CRP5 renrumspanel är det självklara valet överallt där en hög grad av renhet är avgörande, tillsammans med exakt mätning av differenstryck, luftfuktighet och temperatur. CRP5 används framför allt i renrum på sjukhus, inom läkemedels-, elektronik- och livsmedelsindustrin, och där små variationer i tryck övervakas. Den mycket omfattande funktionella kapaciteten hos CRP5 tillhandahåller lösningar för många mät- och kontrolluppgifter.

Produktblad CRP5 serienMätområde:
Differenstryck: ±50/100/250/500 Pa
Luftfuktighet: 0...100 %RF (tillval)
Temperatur: -100...200 °C (tillval)
Mätområde: beroende på givare

Mätosäkerhet:
Differenstryck: ±1% full skala Pa
Luftfuktighet: ±0,8 %RF
Temperatur: ±0,1 °C
Mätosäkerhet: beroende på givare

Övrigt:
Matning: 20...28 VDC/18...35 VAC
Mätintervall: 1 sekund
Analog utsignal: 0/4...20 mA eller 0...1/5/10 V
Digital utsignal: Ethernet, Modbus
Mått: 180x300x72 mm
Vikt: 1,7 kg (1,55 kg utan fuktgivare)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551