Renrumspanel, fukt, temperatur och difftryck

Renrumspanel, fukt, temperatur och difftryck

Rotronic CRP5

Art.nr: 859
CRP5-serien [Se större]
• Mäter difftryck, luftfukt och temperatur
• Utformad speciellt för renrum
• Löstagbar fukt-och temperaturgivare för enklare justering och rengöring
• FDA och GAMP-kompatibel
• Digital kommunikation via Ethernet RJ45 och/eller MODBUS TCP/RTU
• Analoga in-och utsignaler, fritt konfigurerbart
• Glasfrontpanel, mycket motståndskraftig mot kemikalier
• Optisk manöverelement för drift med skyddshandskar


Renrumspanelen, som är försedd med en membransensor för differenstrycksmätning, är en högklassig produkt. Validerad i enlighet med GMP-direktiven, och med sin väl genomtänkta design, är CRP5 optimerad för applikationer inom laboratorier och renrum. Optiska knappar, och magnetmonterad, löstagbar HC2-CRP luftfuktighet- och temperaturgivare tillåter effektiv och ändamålsenlig rengöring. Upp till 6 mätvärden och meddelanden kan visas på panelens grafiska färgskärm. Färgerna på displayen kan justeras individuellt. Larm, som fel, överstigande gränsvärden och varningar visas på CRP5-displayen och kan även sändas digitalt via MODBUS, Ethernet, eller driva reläer. Tack vare sina analoga och digitala kommunikationsmöjligheter är CRP5 mycket lätt att integrera i alla övervakningssystem. Med dess omfattande funktionsmöjligheter tillåts CRP5 konfigureras perfekt för varje applikation. CRP5 är utmärkande på marknaden genom sin hårda frontplåt i glas och med avtagbar fuktsensor.

Tillämpningar:
Rotronic CRP5 renrumspanel är det självklara valet överallt där en hög grad av renhet är avgörande, tillsammans med exakt mätning av differenstryck, luftfuktighet och temperatur. CRP5 används framför allt i renrum på sjukhus, inom läkemedels-, elektronik- och livsmedelsindustrin, och där små variationer i tryck övervakas. Den mycket omfattande funktionella kapaciteten hos CRP5 tillhandahåller lösningar för många mät- och kontrolluppgifter.

Produktblad CRP5 serienMätområde: -100...200°C (beroende på givare), 0...100%RF, ±50/100/250/500Pa
Mätonoggrannhet: ±1% full skala (Pa)
Matning: 20...28VDC/18...35VAC
Mätintervall: 1 s
Analog utsignal: 0/4...20mA eller 0...1/5/10V
Digital utsignal: Ethernet, Modbus
Mått: 180x300x72mm
Vikt: 1,7kg (1,55kg utan fuktgivare)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551