Teori Vattenaktivitet

Teori Vattenaktivitet

Teori vattenaktivitet

Art.nr: 859 VA [Se större]


Vattenaktivitet är en benämning på relativ fukt /100 när fuktjämnvikt råder mellan ett material och den omgivande luften.
Vattenaktivitet mäts med en speciell vattenaktivitetstation, en sluten behållare där relativ fukt i jämnvikt med materialet mäts. Detta presenteras sedan som ett vattenaktivitetsvärde (Aw). Vattenaktivitet 0...1 Aw motsvarar relativ fukt 0...100 %RF vid jämnvikt.
Vattenaktivitet är ett viktigt mått för många hygroskopiska produkter, och utförs bl.a. inom mat- och läkemedelsindustrin samt forskningslaboratorier.

Vattenaktivitet i relation till fuktkvot Eftersom vattenaktivitet mäter det fria vattnet, ger vattenaktivitet en bättre information än fuktkvot.
För syntetiska produkter kan vattenaktivitet användas för att indirekt få fuktkvot, g vatten / g torrt material (Vatteninnehåll), genom att vid en specifik temperatur första mäta vattenaktivitet för ett materialprov och sedan väga det före och efter torkning. Detta görs för olika vattenaktivitetsvärden och plottas i en graf. Man får på så sätt fram sorptionskurvan gällande en viss temperatur, som visar relationen mellan fuktkvot och vattenaktivitet.
För de flesta naturprodukter kan man inte ta fram en tillförlitlig sorptionsisoterm-kurva och vattenaktivitet ska i dessa fall ses som ett separat mått.

Vattenaktivitet broschyr


Swema AB, Org.nr. 556052-5551