Fuktmätning i pappersstaplar

Fuktmätning i pappersstaplar

HygroClip2 HC2-HS28

Art.nr: 859785 [Se större]
• Handhållet mätsvärd
• För bästa tryckbarheten


Rotronic HC2-HS28 är en tunn svärdgivare för mätning av relativ fukt och temperatur i ex pappersbuntar, under lagring och för bästa tryckbarhet (ca 50 %RF), men även i textilier mm...
Givaren kopplas till Rotronic handhållna instrument HP32 eller HP23-A.
HC2-HS28 kan även kopplas till universalinstrumentet Swema 3000, via kabel art.766250.Mätområde: Fukt: 0…100%
Temperatur: -40…85°C
Analog utsignal: 0...1V
Skalning: -40...60°C / 0...100%RF
Noggrannhet vid 10-30°:
± 0,8%RF
±0,1K
Längd: Givare instick: 280 mm
Totalt: 431mm
Bredd: 18 mm
Tjock: 4,5 mm
Swema AB, Org.nr. 556052-5551