Vattenaktivitet

Vattenaktivitet

HP23-AW-SET-14

Art.nr: 859072
859075 [Se större]
Pris: 37103:-
38841:-
för 859075

• Snabbt resultat - AW Quick
• Komplett set
• Välj stor eller liten provkopp (mätvolym)
• Logger
• Alternativa givare


HygroPalm 23 - Vattenaktivitet:
859072 HP23-AW-SET-14 (14 mm)
859075 HP23-AW-SET-40 (40 mm)

HygroPalm är samlingsnamnet på Rotronics handhållna instrument för mätning av vattenaktivitet (Aw), relativ fukt (%RF) och temperatur (°C).
Snabb mätning av vattenaktivitet (fria vattnet) i de flesta hygroskopiska material via programvara AW-Quick och medföljande givare HC2-AW.
Två alternativa storlekar på provkopp/-hållare, 14 mm alt. 40 mm djup.
HygroPalm HP-23A kan logga och spara upp till 32.000 mätvärden (2 x 16.000 temperatur & relativ fuktighet). Via mini-USB kontakten kan du föra över sparade värden till PC. Klocka med backup batteri. Batteristatus som visar kapaciteten som är kvar i batteriet.
Flerpunktsjustering av ansluten HC2-givare direkt via knapparna på HP-23A.
Förutom HygroClip AW, finns det ett antal olika digitala givare att välja mellan, beroende på applikation. Genom att givarna snabbt kan bytas, elimineras avbrottstiden vid exempelvis kalibrering eller underhåll.
HygroPalm erbjuder en mängd möjligheter, t ex beräkning av olika fuktparametrar, exakt mjukvarubaserad kalibrering av givare och "on-site" kalibrering.

Vattenaktivitet i relation till fuktkvot
Eftersom vattenaktivitet mäter det fria vattnet ger vattenaktivitet en bättre information än fuktkvot.
För syntetiska produkter kan vattenaktivitet användas för att indirekt mäta fuktkvot: g vatten / g torrt material. (Vatteninnehåll)
Då måste man ta fram en sorptionskurva vid en specifik temperatur. Genom att första mäta vattenaktiviteten för ett prov och sedan väga det före och efter torkning. Detta görs för olika vattenaktivitetsvärden och plottas i en graf. Man får på så sätt fram sorptionskurvan gällande en viss temperatur, som visar relationen mellan fuktkvot och vattenaktivitet.
För de flesta naturprodukter kan man inte ta fram en tillförlitlig sorptionsisoterm-kurva och vattenaktivitet ska i dessa fall se som ett separat mått.


Produktblad HygroPalm 23 AW Set

Produktblad HygroClip2 serien

Manual HygroPalm 23(kort version)

Vattenaktivitet broschyr

Mätområde:
Vattenaktivitet: 0,000...1,000 Aw
Luftfuktighet:0...100 %RF
Temperatur:-10...+60 °C

Mätosäkerhet:
Vattenaktivitet: ±0,008 Aw
Luftfuktighet:±0,8 %RF
Temperatur:±0,1 °C
Mätosäkerhet: vid 10...30 °C

Övrigt:
Minne: 32000 mätvärden
Batteri: 1st 9V
Inkluderar:Instrument, givare, provhållare, 10 st provburkar, 4 askar fuktampuller (10/35/50/80 %RF), kalibreringscertifikat, väska
Swema AB, Org.nr. 556052-5551