Mikromanometer med externa givare

Mikromanometer med externa givare

Swema 3000mdH+

Art.nr: 764203 [Se större]
• Mikromanometer - inbyggd
• Barometer - inbyggd (densitet)
• Termoelement-kontakt (densitet)
• Externa givare
• Täthetsprovare
• SwemaTwin modem
• Mätprogram
• Loggning


Swema 3000mdH+ har två inbyggda givare: manometer (högt difftryck) och barometer (lufttryck) samt termoelementkontakt (temperatur). Dessutom finns en rad andra givare.

Lufthastighets-/luftflödesgivare SWA 31 / 31E (teleskopgivare): luftflöde enligt EN 16211 metod ID 2. SWA 03 draggivare: enligt ISO 7730.

Fuktgivare Rotronic HC2-givare: relativ luftfuktighet i luft / material 0...100 %RF, daggpunkt, vatteninnehåll/vattenhalt (g vatten / kg torr luft).

Temperaturgivare SWA 14, SWA 50...56: Luft, instick, vätska, material

Mätprogram
För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätprogram. Till exempel finns Comfort (CO) för draggivaren och Loggning (Log) för alla givare.

(m) manometer -10.000...10.000Pa
Med den inbyggda manometern tillsammans med Prandtlrör mäter Swema 3000mdH+ lufthastighet och luftflöde i ventilationskanal (enligt EN 16211 metod ID 1, ID 3, ST 1, ET 1). När du kopplar direkt till ett ventilationsdon och knappar in K-faktorn visar displayen luftflödet. Instrumenet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång du registrerar ett mätvärde. Du mäter rätt i alla lägen och behöver inte koppla loss slangarna!

Med differenstryckgivare i Swema 3000mdH+ går det att ställa in 0,01Pa upplösning

(d) för densitetskompensering
Tack vare barometern och termoelementet kan luftens tryck och temperatur alltid mätas. Därmed fås en automatisk densitetskompenserad lufthastighet och luftflöde.

När en givare med inbyggd temperaturmätning (SWA 31) ansluts används dess temperaturvärde för densitetskompensering av luftflödet/hastigheten.

Kalibrering
Eftersom Swema 3000md innehåller barometer och difftryckmätare rekommenderas kalibrering varje år. Övriga givare som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade och kan lämnas för kalibrering utan instrument. Kalibreringsprotokollet sparas i instrument och givare och du kan när som helst överföra det till PC eller miniskrivare för att visa Din uppdragsgivare.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual

Mätområde:
Differenstryck: -10.000…10.000Pa (Inbyggd manometer)
Valbar upplösning: 0,1 eller 1 Pa
Barometer: 600...1200 hPa
Temperatur Pt 100: -200...850 °C
Temperatur Ni 100: -40 - 200 °C
Temperatur typ K: -270...1372 °C (termoelement standardkurva)
Trådgivare: -40...400°C (medföljande, klass 1, typ K)
Lufthastighet: ca 2...129 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±1% avläst värde, lägst ±0,4 Pa (efter nollning)
Barometer: ±2,5 hPa
Pt 100 / Ni 100: ±0,04%avläst värde, lägst ±0,1°C, utan givarens osäkerhet
Typ K: ±0,3°C vid -10...70°C temperaturingång termoelement, utan givarens osäkerhet

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 sekund
Minne: 1.300 mätprotokoll eller 10.500 loggade rader med 3st värden
Arbetstemperatur: 0...50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 17 timmar med Alkaline och SWA 31 (8,5h med displaybelysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning. RS232 (för Bluetoothmodem)
Mått: 212x82x36 mm
Vikt: 490g
Kapsling: IP50 (mot damm)

Inkluderar: Instrument, USB-kabel, kalibreringscertifikat
Swema AB, Org.nr. 556052-5551