Instrument och logger med externa givare

Instrument och logger med externa givare

Swema 3000

Art.nr: 764200 [Se större]
• Externa givare
• Mätprogram
• Loggning


Till Swema 3000 (grundversion) har många passande givare.

Lufthastighets-/luftflödesgivare SWA 31 / 31E (teleskopgivare): luftflöde enligt EN 16211 metod ID 2. SWA 03 draggivare: enligt ISO 7730.

Fuktgivare Rotronic HC2-givare: relativ luftfuktighet i luft / material 0...100 %RF, daggpunkt, vatteninnehåll/vattenhalt (g vatten / kg torr luft).

Temperaturgivare SWA 14, SWA 50...56: Luft, instick, vätska, material

Differenstrycksgivare SWA 10, för differenstryck, luftflödesberäkning. Används istället för den inbyggda i Swema 3000md /mdH+ eller för täthetsprovare.

Swema 3000 passar för noggrann mätning inom industri, fastighet och ventilation. Instrumentet utvecklas kontinuerligt och kan uppdateras med senaste programvaran via USB. Swema 3000 har en mängd kraftfulla mätprogram med inbyggda beräkningar som förenklar noggranna mätningar.
Mätprotokoll och loggfiler kan lagras och överföras till PC.


Densitetskompensering
I Swema3000 kan man knappa in lufttryck och temperatur för att få densitetskompenserat luftflöde och lufthastighet. Givarens temperatur används när givaren har inbyggd temperaturmätning.

Kalibrering - långt intervall
Swema 3000 har inga givare inbyggda och behöver endast kalibrering var 5:e år. Givarna som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade med eget minne med kalibreringsdata. Kalibreringsprotokoll och sparade mätningar kan överföras till PC.
Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service.

Swema 3000 går att bygga om till toppmodellen Swema 3000md eller Swema 3000mdH+ som båda har inbyggd differenstryckgivare (olika mätområde), barometer och termoelementkontakt.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual

Mätområde
Temperatur Pt 100: -200...850 °C
Temperatur Ni 100: -40 - 200 °C
se givare

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Pt 100 / Ni 100: ±0,04%avläst värde, lägst ±0,1°C, utan givarens osäkerhet

Övrigt
0..50°C, instrumentets användning
RS232, USB dataöverföring
2st 1,5V batterier
Tid och datum för varje mätning Minnet rymmer:
16.000 rader loggade värden med 2st värden per rad. ex: m/s, °C eller 1.300 mätprotokoll

Inkluderar
Swema 3000, USB-kabel, kalibreringscertifikat
Swema AB, Org.nr. 556052-5551