Instrument och logger med externa givare

Instrument och logger med externa givare

Swema 3000

Art.nr: 764200 [Se större]
• Instrument och logger för externa givare
• Anemometer, Manometer, fukt- och temperaturgivare
• SwemaTwin modem
• Mätprogram enligt EN 16211 och ISO 7730


Swema 3000 (grundversionen) är ett multifunktionellt instrument och logger med extern anemometer, manometer och givare för temperatur och fukt. Det är framtaget för noggrann mätning och balansering av ventilation samt för applikationer inom industri och forskning.

Instrumentet har mätprogram enligt EN 16211 och ISO 7730.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual

Mätområde:
Temperatur Pt 100: -200...850 °C
Temperatur Ni 100: -40 - 200 °C
se givare

Mätosäkerhet:
Pt 100 / Ni 100: ±0,04% avläst värde, lägst ±0,1°C, utan givarens osäkerhet

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 sekund
Minne: 1.300 mätprotokoll eller 10.500 loggade rader med 3st värden
Arbetstemperatur: 0..50°C
Batteri: 2 st AA batterier, standard (ingår) eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 17 timmar med Alkaline och SWA 31 (8,5h med displaybelysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning. RS232 (för Bluetoothmodem)
Mått: 212x82x36 mm
Vikt: 490g
Kapsling: IP50 (mot damm)RS232, USB dataöverföring
Inkluderar: Instrument, USB-kabel, kalibreringscertifikat

Beskrivning:
Det finns olika noggranna givare som kopplas in en i taget.
Lufthastighet: SWA 31 / 31E (teleskopgivare), Luftflöde enligt EN 16211 metod ID 2.
Drag: SWA 03 enligt ISO 7730.
Differenstryck: SWA 10, för differenstryck, lufthastighets- och luftflödesberäkning.
Relativ luftfukt: Rotronic HC2-givare i luft / material 0...100 %RF, daggpunkt, vatteninnehåll/vattenhalt (g vatten / kg torr luft).
Temperatur: SWA 14, SWA 50...56 för luft, vätska och material.

Mätprogram: För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätprogram. Till exempel finns Comfort (CO) för draggivaren och Loggning (Log) för alla givare. Mätprotokoll och loggfiler kan lagras och överföras till PC.

Densitet: I Swema 3000 kan man knappa in lufttryck och temperatur för att få densitetskompenserat luftflöde och lufthastighet. Givarens temperatur används när givaren har inbyggd temperaturmätning. (SWA 31)

Kalibrering: Swema 3000 har inga givare inbyggda och behöver endast kalibrering var 5:e år. Externa givare som ansluts till instrumentet är individuellt kalibrerade och kan lämnas för kalibrering utan instrument. Kalibreringsprotokollet sparas i instrument och givare och kan lätt överföras det till PC via USB-kabel.

Swema 3000 går att bygga om till toppmodellen Swema 3000md eller Swema 3000mdH+ som båda har inbyggd differenstryckgivare (olika mätområde), barometer och termoelementkontakt.

Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service..
Swema AB, Org.nr. 556052-5551