Luftfuktighet & temperatur, instick

Luftfuktighet & temperatur, instick

SWHP28-HC2

Art.nr: 767561 [Se större]
Pris: 11500:-
Nytt filter! Givaren har fått ett nytt filter med större porer. Större porer bidrar till en snabbare jämvikt av fukt och temperatur vid sensorerna, vilket gör mätningen snabbare. Ersätter tidigare art.767560.

SWHP28-HC2 är en givare för mätning av relativ luftfuktighet och temperatur i exempelvis ventilationskanaler eller i rumsluft.

Givaren ansluts direkt till ett Swema 3000-instrument som även kan beräkna och visa daggpunkt och luftens vatteninnehåll (ångkvot) som g vatten / kg torr luft.

I Swema 3000 är det också möjligt att lagra uppmätta värden som protokoll eller loggfiler.

Mätområde:
Luftfuktighet:0…100 %RF
Temperatur:-40…+85 °C
Daggpunkt: Beräknas i Swema 3000

Mätosäkerhet:
Luftfuktighet: ± 0,8 %RF vid 10..30 °C
±1,3 %RF vid 30…60 °C
±1,8 %RF vid 60…85 °C
±1,3 %RF vid -10…+10 °C
±2,3 %RF vid -30…-10 °C
±3,3 %RF vid -40…-30 °C
Temperatur: ±0,1 °C vid 10...30 °C

Övrigt:
Filter:Metallnät 40 µm monterat
Sintrat 5 µm medföljer
Lufthastighet: max 30 m/s med metallnätfilter
max 70 m/s med sintrat filter
max 3 m/s utan filter
Mått:Längd totalt 460 mm
Instick 280 mm
Diameter Ø10 mm
Swema AB, Org.nr. 556052-5551