Luftfuktighet & temperatur, instick

Luftfuktighet & temperatur, instick

SWHP 28-HC2

Art.nr: 767560
SWHP 28-HC2 är en givare för mätning av relativ luftfuktighet och temperatur i exempelvis ventilationskanaler eller i rumsluft.

Givaren ansluts direkt till ett Swema 3000-instrument som även kan beräkna och visa daggpunkt och luftens vatteninnehåll (ångkvot) som g vatten / kg torr luft.

I Swema 3000 är det också möjligt att lagra uppmätta värden som protokoll eller loggfiler.

Givaren skyddas av ett filter, olika filter är tillgängliga beroende på mätapplikationen. Ett tätare filter skyddar bättre mot partiklar och högre lufthastighet, men behöver längre tid för att uppnå fuktjämvikt.

Givaren är som standard utrustad med ett metallnätfilter, ET-D10, som rekommenderas för mätning i ren luft (ventilation/rumsluft). För mätning i bulkmaterial, spannmål, pulver eller andra dammiga miljöer (μm) är det bifogade filtret ET-Z10 att rekommendera. Filter SP-TS12 i Teflon är ett vattentätt filter som används när du ser en risk för vattenstänk på givaren (beställs separat).

Tillgängliga filter för den här givaren:
ET-D10, art.859867, metallnät, porstorlek 20...25 μm, -40...85 °C, max 50 m/s (ingår)
ET-Z10, art.859855, sintrat stål, porstorlek 5 μm, -40...85 °C, max 70 m/s (ingår)
SP-TS12, art.859868, teflon, porstorlek 10 μm, -40...85 °C, max 50 m/s (tillval)


Mätområde
Relativ fukt: 0…100 %RF
Temperatur: -40…85 °C
Mätosäkerhet:± 0,8 %RF vid 10..30 °C
±1,3 %RF vid 30…60 °C
± 1,8 %RF vid 60…85 °C
±1,3 %RF vid -10…10 °C
± 2,3 %RF vid -30…-10 °C
± 3,3 %RF vid -40…-30 °C
± 0,3 °C
Filter: Metallnät monterat
Sintrat stålfilter bifogas
Mått: Längd totalt 460 mm
Instick 280 mm
Diameter Ø10 mm
Swema AB, Org.nr. 556052-5551