Låg daggpunkt, tryckdaggpunkt

Låg daggpunkt, tryckdaggpunkt

HygroClip2 HC2-LDP

Art.nr: 859
HC2-LDP-serien [Se större]
• Daggpunktsmätning
• Tryckdaggpunkt
• Klarar 100 bar
• Utmärkt repeterbarhet
• Övervaka spår av fukt


Daggpunkt i tryckluft.
Daggpunktsmätning av gas under övertryck kallas ofta för tryckdaggpunkt. En förändring av trycket påverkar daggpunkten, ökat tryck ökar även daggpunktstemperaturen.

I många fall är det lämpligt att mäta och övervaka tryckdaggpunkten i tryckluftssystem, ex för fuktkänslig produktionsutrustning, vid sprutlackering, läkemedelsprocesser mm som kräver torr luft. Även lämplig för att spåra ev läckage i tryckluftssystem och styrning av tryckluftssystemets torkare.

Daggpunktsgivaren kommer med den senaste AirChip4000 tekniken, som beräknar ett mätvärde från ett genomsnitt av 8000 mätpunkter inom en 2 sekundersintervall. Detta tillsammans med HYGROMER® LDP-1 daggpunktsgivare ger mätresultat av allra högsta kvalitet.

Daggpunktsgivare kan med fördel användas för ex övervakning av tryckluftssystem för ev läckage samt övervakning/styrning av tryckluftssystemts kyl- och adsorbtionstorkar. Rotronic erbjuder även daggpunktsgivare med EX certifikat för miljöer med ATEX krav.

Lämpliga mätkammare, med ett definierat luftflöde och snabbkoppling, för optimal daggpunktsmätning finns i POM-material alt i rostfritt stål. Mätkammarens basenheten kan också användas för egna anpassningar.

Produktblad HC2-LDP
Mätområde:Daggpunkt (Tdp) -70...85 °C
Temperatur (T) -40...85 °C
Noggrannhet daggpunkt: ± 2,0 °C Tdp (-50...20 °C Tdp)
± 3,5 °C Tdp (-60...-50 °C Tdp)
Noggrannhet temperatur:±0,2 °C (vid 0...30 °C)
Långtidstabilitet: <1°C Tdp/år
Svarstid daggpunktsgivare:
typiskt <10 min, med filter (Ƭ63: @ -50 °C Tdp)
Svarstid temperaturgivare:
typiskt <15 min, med filter (Ƭ63: @ -50 °C Tdp)
Utsignal:UART
Spänningsmatning: 3,3...5 VDC
Hus: rostfritt stål, 1.4301
L = 90+55 mm
Ø = 14,9 mm
Gänga: G1/2"
IP-klass: 65
Swema AB, Org.nr. 556052-5551