Givare och transmittrar för relativ fukt och temperatur

Swema erbjuder fuktgivare från Rotronic (Schweiz) med hög noggrannhet och låg drift. Ett stort utbud av utsignaler och design gör att givarna kan användas av många styr- och övervakningssystem och inom OEM.
De viktigaste användningsområdena för mätning av luftfuktighet ligger inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, sjukhus, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsapplikationer (VVS, Installationsteknik) samt torkningsprocesser och lagerlokaler. Mätning av luftfuktighet har dessutom en nyckelroll inom meteorologin, arkiv och museer.
Givare för luftfuktighet från Rotronic mäter också alltid temperaturen, ofta även med beräkning av daggpunkt.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551