Givare för låg daggpunkt

Fuktgivare och Fukttransmitter från Rotronic är ett världsbegrepp för mätning av relativ fukt, daggpunkt och temperatur i luft.

Daggpunktsgivare

Daggpunktsgivaren kommer med den senaste AirChip4000 tekniken, som beräknar ett mätvärde från ett genomsnitt av 8000 mätpunkter inom en 2 sekundersintervall. Detta tillsammans med HYGROMER® LDP-1 daggpunktsgivare ger mätresultat av allra högsta kvalitet.
Daggpunktsgivare kan med fördel användas i tryckluftssystem, kyltorkar och adsorbtionstorkar. Rotronic erbjuder även daggpunktsgivare med EX certifikat för miljöer med ATEX krav.
Lämpliga mätkammare, med ett definierat luftflöde och en snabbkoppling, för optimal daggpunktsmätning finns i POM-material alt i rostfritt stål. Basenheten kan också användas för egen anpassning.

Ex på lämplig applikation är kontroll av tryckluftssystem, sk tryckdaggpunkt.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551