RMS Startkit Museum

RMS Startkit Museum

RMS Startkit Museum

Art.nr: 859
Startkit
Museum [Se större]
• Färdigt startpaket
• Anpassat för museum


Klimat, temperatur/luftfuktighet, och ljus är faktorer som påverkar bevarandet av museiföremål och arkivmaterial eftersom de orsakar skador genom att påskynda kemiska och biologiska nedbrytningsprocesser.
Målet vid utställningar med olika konstverk är att uppnå en temperatur mellan 18-22°C, relativ luftfuktigheter runt 50%RF med små fluktuationer och belysning mellan 50 till 200 lux beroende på materialets känslighet.

RMS Startkit Museum är perfekt för central övervakning av kritiska parametrar och omfattar:

Hårdvara: RMS-LOG-868, HCD-S, RMS-MLOG-LGT-868, RMS-GW-868
Programvara: RMS-CLD-P

Ladda ner broschyren och lär dig mer om RMS.
RMS Fjärrmätsystem.pdf (1,75Mb)

För mer information, eller en demonstration, kontakta oss på Swema!

Se resp. produkt
Swema AB, Org.nr. 556052-5551