RMS Startkit Legionella

RMS Startkit Legionella

RMS Startkit Legionella

Art.nr: 859
Startkit
Legionella [Se större]
• Färdigt startpaket

Uppkomst av legionella i dricksvattenledningar kan förebyggas genom att man undviker stillastående vatten, ett temperaturintervall på 25°C till 55°C och biofilmer på insidan av rören.
Med mätning och loggning av temperatur och flöde vid kritiska punkter i distributionssystemet kan en förvarning fås och risken för att utveckla dessa problem utvärderas.

Vi erbjuder ett startpaket för temperaturkontroll som omfattar:

Hårdvara: 3 x RMS-MLOG-T10-868 & T10-0004, RMS-GW-868
Programvara: RMS-CLD-S

Ladda ner broschyren och lär dig mer om RMS.
RMS Fjärrmätsystem.pdf (1,75Mb)

För mer information, eller en demonstration, kontakta oss på Swema!

Se resp. produkt
Swema AB, Org.nr. 556052-5551