RMS Programvara

RMS Programvara

RMS Programvara

Art.nr: 859 RMS
Programvara [Se större]
• CHART - grafiskt och numeriskt visning
• TABLE - sortering och filtrering av alla ingångsvariabler
• LAYOUT - visar vilken variabel som mäts var och dess tillstånd
• DASHBOARD - visar de viktigaste parametrarna
• EVENTS - larm, varningar och systemmeddelanden
• TOOLS - PDF-rapporter, kalibrera/justera
• Datahistorik alltid tillgänglig
• Kompatibelt med alla plattformar
• Alarm via sms, röst, epost, relä
• Valedering med en knapptryckning
• Användarvänlig, enkel hantering


.

Främsta fördelarna för dig är:
- Regelverk, revision och riskhantering
- Tidsbesparing med automatisk datainsamling och rapportgenerering
- 24/7 i realtid centraliserad övervakning av alla operationer
- Alla kritiska mätningar i ett system
- Realtidsalarm för kritiska mätpunkter


Rotronic SaaS Cloud, ”molntjänst”, snabbt och enkelt:
Glöm allt krångel med att underhålla din IT-infrastruktur och fokusera bara på vad som är avgörande för din verksamhet. Du kan övervaka många mätpunkter, på olika platser och i olika lokaler, och med en webbläsare och internetanslutning få tillgång till all data. Alarm och meddelanden för att vara säker på att du alltid är informerad om vad som händer!

Rotronic Exclusive SaaS Cloud, ”molntjänst”, förbli kompatibel med GxP-regelverket:
Lagrar data på ett datacenter med mycket hög säkerhet och med din egen virtuella server där du kan använda Rotronic kategori 4-program i molnet, för varje GxP-styrd anläggning eller verksamhet. Utrusta dina globala anläggningar med RMS-hårdvaran och få tillgång till all data, inklusive ”audi trail”, alarm och dataanalyser från ett helt komplett validerat system.

Dra nytta av din egen IT-infrastruktur med RMS på egen server:
Installera och kör RMS-programvaran med en SQL-databas i din egen IT-infrastruktur och ha fullständig kontroll över hela ditt system och överensstämmande med dina egna interna regler, åtkomst till gränssnittet via de flesta webbläsare.


Huvudprogramvarans funktioner:
- Larmöversikt - se direkt hur många larm som är aktiva och varifrån den kommer
- Ta emot varningar via röstmeddelande, sms och e-post
- Audit trail för att se exakt vad som hände och när
- Övervaka flera platser - ett system för alla dina övervakningsplatser
- Lägg in planritningar - få en klar översikt över installationen
- Skalbar - prefekt för enstaka mätpunkter i små installationer till tusentals mätpunkter i världsomspännande installationer
- Automatisk rapportgenerering
- Rotronic och tredje parts hårdvara - analog och digital
- Skapa anpassade skärmvyer per användare
- FDA 21 CFR Part 11 och EU Annex 11
- GAMP©5 överensstämmer med GxP-applikationer
- Automatiska valideringsskript - för snabb och effektiv OQ-validering
- Ständig utveckling baserat på kundernas feedback

Ytterligare egenskaper:
- Installera en IP-kamera och lägg till en ögonblicksbild till din larmrapport
- Kalibrera alla dina mätpunkter, möjlighet att justera alla Rotronic-enheter
- Arkivera alla mätpunkter som inte längre behövs, så länge som behövs för att hålla tillgången till data
- Spara alla dina dokument i systemet: användarhandböcker, datablad, kalibreringscertifikat, SOP’ar ...

RMS Rotronic Monitoring System - Interaktiv broschyr på engelska.pdf (1,75Mb)

Swema AB, Org.nr. 556052-5551