SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin

Art.nr: SwemaTwin
• Injustering på halva tiden
• Proportionalitetsmetoden
• Nöjdare uppdragsgivare


SwemaTwin - fördelar


Med SwemaTwin kan tiden och därmed kostnaden för en injustering av ventilation minskas med hälften eller mer. En injusteringsfirma kan ta fler och mer komplicerade uppdrag med samma resurser. Lokalerna kan snabbt börja användas eller så minimeras störningen av befintlig verksamhet. Uppdragsgivaren blir nöjd. SwemaTwin ger bra referenser och nya uppdrag.


SwemaTwin – injustering med modem


Vid proportionell injustering är kvoten mellan donet som justeras och referensdonet det viktiga. Referensdonets flöde kan fås från en annan mättekniker per telefon eller radiokontakt eller genom att själv gå tillbaka till referensdonet. För en exakt justering kan referensdonets värde behövas flera gånger per don. Risken är att injusteraren nöjer sig med ett don innan det är så bra det kan bli för att spara tid. Jobbet riskerar att bli halvdant. Genom att koppla ett mätinstrument till modem kan man fjärravläsa ett annat mätinstrument på referensdonet. Referensdonet exakta värde visas hela tiden när ett annat don justeras. Förhållandet mellan det don som justeras och referensdonet visas också, vilket minskar behovet av tidskrävande beräkningar. SwemaTwin gör att injusteringar enligt proportionalitetsmetoden enkelt och snabbt kan utföras av en person.

SwemaTwin - utrustning


För att kunna använda SwemaTwin för injustering av flöde kopplas två modem till två Swema 3000 eller en Swema 3000 och en SwemaMan 8. SwemaMan 8 kan endast användas på referensdonet. Swema 3000 ska vara utrustade med givare som direkt kan visa flöde. T.ex.Swema 3000md, Swema 3000mdH+ eller Swema 3000 med SWA 10, SWA 31, SwemaFlow 125 eller 2000. SwemaFlow 4000 och SwemaFlow 125D kan anpassas för inkoppling till Swema3000) Det är möjligt att ha t.ex. en tryckgivare med inställd k-faktor på referensdonet (t.ex. Swema 3000md eller SwemaMan 8) och justera in övriga don med t.ex. stos. (T. ex. Swema 3000 med SwemaFlow 125D) Dessutom behövs två modem för kommunikation. Bluetooth-modemen med repeater har räckvidd för flesta byggnaderna, är uppladdningsbara men strömförsörjer inte Swema 3000. Swema 3000md och SWA10 tryckgivare kan nollpunktsjusteras över modemen. Tack vare den inbyggda ventilen kan detta göras när tryck är anslutet. Fjärravläsning fungerar oavsett vilka givare som används. För att kunna se proportionerna i procent måste bägge givarna mäta samma enhet, exempelvis l/s.

Proportionalitetsmetoden.pdf

Bluetooth modem:
Räckvidd: ca 100m i byggnad med Repeater (avstånd beror mycket på vad för typ av byggnad det är), flera Repeatrar kan användas för längre avstånd.
Driftstid: ca 16 tim

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93