Luftflödesstos 1.5...125 l/s

Luftflödesstos 1.5...125 l/s

SwemaFlow 126

Art.nr: 769580 [Se större]
Bäst i Test
• 150g lättare
• Två mätmetoder
• Lagrar mätvärden
• Barometer
• Temperatur
• Kompensering av tryckfall
• Kompensering av luftdensitet


SwemaFlow 126 - Luftflödesstos
SwemaTwin-modell:
769980 SwemaFlow 126 Twin (Bluetooth)

Ombyggnader:
769990 SwemaFlow 126 till 126 Twin
769880 SwemaFlow 125/125D till 126
770020 SwemaFlow 125/125D till 126 Twin

SwemaFlow 126 mäter både till- och frånluft. För tilluft rekommenderas de längre stosarna 650x650 och 250x650mm. Mätområdena är 1.5...125 l/s (5.4...450 m³/h), temperatur 0...50 °C och barometer 600...1200 hPa. Mätprincipen är en lindad varmtråd "Swemaprincipen", vilken ger ett bra medelvärde av luftflödet. Varmtråden tillsammans med de längre stosarna (650x650 eller 250x650mm) gör också stosen lämpligare för snedblåsande don. För virveldon kompletteras 650x650 stosen med ett mätkryss som riktar flödet rakt genom stosen. Den medföljande stosen (300x300mm) kan användas för tilluftsdon om man kontrollerar att resultatet blir detsamma som med en större stos.

Digital Display
En tydlig digital display sitter monterad direkt på stosen och siffrorna är lätta att se. Genom en knapptryckning väljer du att visa i l/s eller m3/h. Trycks bägge knapparna ner blir displayen belyst!

Kompensering av tryckfall
En stosmätare påverkar mer eller mindre flödet genom ventilationsdonet. SwemaFlow 126 har Swemas inbyggda "backpressure metod" och kompensera för eventuell strypning av luftflödet. Då mäter du även med god noggrannhet i system med låga tryck, vilket är vanligt för tilluftsdon. Genom att ta två mätningar, varav en med strypring (se bild) kan SwemaFlow 126 räkna ut vad flödet skulle vara utan stosen på plats. Backpressure-metoden har visat sig ha god noggrannhet. Se Tekniska data.

Direktvisning
Förutom Backpressuremetoden finns direktvisning som kan låsas med en knapptryckning. Direktvisningen kan även skalas med hjälp av en flödesfaktor. Perfekt för injusteraren som kalibrerat direktvisningen mot tex. backpressuremetoden. Frysning av mätvärdet i displayen är bra där det är svårt att se displayen vid mätning.

Mäta med SwemaFlow 126
SwemaFlow 126 är utrustad med två handtag som du håller i när du trycker stosen mot donet.
Mätvärdena lagras med hjälp av en knapp som sitter på mätenheten. Stosen har ett inbyggt batteri med tillhörande snabbladdare.

Barometer, temperatur
Densitetskompensering av luften gör det möjligt att mäta det verkliga luftflödet. Temperatur och barometertryck kan lätt visas med en knapptryckning.

Information om kalibrering och service hittar Du under Service.

SwemaFlow 126 har samma prestanda som SwemaFlow 125D som blev bäst i testet:

Rapport om mätosäkerhet hos direktflödesmätare.pdf

SwemaFlow 126 manual.pdf

SwemaTwin med SwemaFlow 126 manual.pdf


SwemaFlow 125D manual.pdf - Manual för SwemaFlow 125D.


SwemaTerminal 3 för PC.

Mätområde:
Luftflöde: 1.5...125 l/s (5.4...450 m³/h).
Temperatur: 0...+50 °C
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet
Luftflöde: ± 3,5 %, min ± 0,4 l/s
Temperatur: ±0,5 °C
Barometer: ±3,5 hPa

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser

Metodosäkerhet backpressuremetoden
±10 %, ej bättre än 1 l/s

Metodosäkerhet med 95 % täckningssannolikhet,
se AMA VVS & Kyl 09, avsnitt YTC.1, och "Metoder för luftflödesmätningar i ventilationsinstallationer"


Övrigt
Minne: 9999 Mätningar
Vikt inkl. stos med öppning 300x300mm och ring: 1,82 kg
Höjd mätenhet: 14,5 cm
Höjd inkl. stos 300x300 mm: 57,5 cm
Laddtid: 2 timmar
Drifttid med full laddning: 2 - 12 timmar

Inkluderar
Mätenehet, strypring, 300x300mm frånluftstos, 230V laddare, USB-kabel, kalibreringscertifikat, manual, väska

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93