Rökgasanalysator

Rökgasanalysator

A400Pro Standard

Art.nr: 571280 [Se större]
• 4 års garanti
• Enkelt menysystem
• Stor OLED färgdisplay
• Mätsond med 1,7m slang


A400Pro Standard från Wöhler ger snabbt en bild av hur effektiv förbränningen är med hjälp av en 1,7m lång slang till mätsonden.

På den stora OLED färgdisplayen kan alla mätvärden visas på samma gång, det går även att få grafer. Alla inställningar görs enkelt i ett menysystem som styrs med fyra knappar.

A400Pro Standard har 4 års garanti på instrumentet.

A400Pro Standard mäter 02, C0, rökgastemperatur, förbränningsluftens temperatur samt differenstryck.
Instrumentet beräknar CO2, daggpunkt, rökgasförlust (Qs), verkningsgrad (ETA), luftöverskott (Lambda) samt kondenseringsöverskott.

Instrumentet har förinställda bränslekoder för t. ex. olja, ved, pellets, naturgas, kol, gasol, och stadsgas.

Med hjälp av IR-skrivaren TD-100 kan man skriva ut test rapporter. (Medföljer ej. Medföljer Avancerad modell)

Syrgaskoncentration O2: 0-21,0 volym% (± 0,3 volym%)
Kolmonoxid CO: 0…4000 volym ppm (± 20 ppm)
Koldioxid CO2 i volymprocent
Kvävemonoxid NO 0-1000 volym ppm (± 5 ppm, <100 ppm eller 5%, > 100 ppm)
Rökgastemperatur: 0…800°C
(0-133ºC ±2ºC, 133-800ºC ±1,5% a.v.)
Lufttemperatur: 0…120°C (±1ºC)
Differenstryck: ±100hPa (±2% a.v., minst ±5Pa)
Omgivningstemp: +5...40°C
Batteritid: >10h (4st AA)
Mått: 205x85x220mm (utan sond)
Vikt: 640g
Längd på mätslang: 1700mm

Inkluderar
Rökgasanalysator, utbytbara standardbatterier (4st AA), vattenstoppfilter, 25st bomullsfilter samt väska.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93