Termisk komfort instrument - ISO 7730

Instrument för termiskt klimat från Swema. Drag, fukt och svart glob temperatur mäts för att visa PPD, PMV och dragrisk.
Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 29 § Termiskt klimat anger att arbetsplatser ska ha lämpligt termiskt klimat anpassat efter hur tungt arbetet är. För ren temperaturmätning se bland annat temperaturmätare och värmekamera.

Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93